3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Μετακίνηση μαθητών Β' τάξης στα Μετέωρα

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών της Β' τάξης στα Μετέωρα είναι διαθέσιμα τα παρακάτω αρχεία:

  1. Προσφορά Dromeas Travel
  2. Προσφορά Mazi Travel
  3. Προσφορά Niniatsoudis Travel
  4. Προσφορά Ψωμιάδης Travel
  5. Προσφορά Grecos Travel
  6. Ποσφορά Focus Travel
  7. Προσφορά Polizas
  8. Πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς
  9. Ιδιωτικό συμφωνητικό (θα είναι διαθέσιμο μετά την υπογραφή του)