3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Όργανα, Σύσταση και Λειτουργία Μαθητικών Κοινοτήτων

 

Για τις εκλογές των μαθητικών συμβουλίων στα σχολεία, ο Συνήγορος του Παιδιού τονίζει ότι:

  • ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων, εφόσον αξιοποιηθεί σωστά, είναι πολύ σημαντικός: μέσα από αυτές οι μαθητές συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν και εκπαιδεύονται στον τρόπο συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες.
  • από τις συζητήσεις του με μαθητές και εκπαιδευτικούς, ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων έχει απαξιωθεί στη συνείδηση των περισσότερων. Μεαφορμή σχετική υπόθεση, τον Μάιο του 2008 ο Συνήγορος πρότεινε στο Υπουργείο Παιδείας να φροντίσει ώστε οι μαθητικές εκλογές να διεξάγονται μέσα στο χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται από το νόμο και να υπενθυμίσει στους εκπαιδευτικούς να κάνουν πριν τις εκλογές αναλυτική ενημέρωση στους μαθητές και συζητήσεις για την καλύτερη αξιοποίηση του θεσμού.
  • σύμφωνα με τον «Κανονισμό λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων», οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για να αναρτηθεί ο κανονισμός σε κεντρικό σημείο του σχολείου και για να ενημερώσουν αναλυτικά τους μαθητές για το περιεχόμενό του.

Διαβάστε τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» από το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

Επίσης, στο έγγραφο που ακολουθεί, μπορείτε να διαβάσετε κωδικοποιημένες τις σχετικές διατάξεις για την σύσταση και λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων. Μεταφορτώστε το αρχείο (PDF).