Απουσίες μαθητών/τριών

Κατηγορία: Γονείς
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021 15:47

Ζητήματα που αφορούν στις απουσίες των μαθητών, ρυθμίζονται από τη με αριθμό 79942/ΓΔ4/31-05-2019 υπουργική απόφαση και ειδικότερα από τα άρθρα 23 και 24.