3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ. 126 (αρχείο PDF

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου. Περιλαμβάνονται τα άρθρα για:

 1. το σχολικό και διδακτικό έτος,
 2. τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών,
 3. την ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων και την κοινοποίηση της βαθμολογίας τετραμήνου,
 4. τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις,
 5. τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών,
 6. τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης,
 7. τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των ανακεφαλαιωτικών (προαγωγικών και απολυτηρίων) εξετάσεων,
 8.  τους μαθητές που δεν προσέρχονται στις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις,
 9. την αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γυμνασίου,
 10. την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γυμνασίου,
 11. τη φύλαξη των γραπτών δοκιμίων,
 12. το βαθμό της ετήσιας επίδοσης ,
 13. την αξιολόγηση μαθητών των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής,
 14. την αξιολόγηση κατ' ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών,
 15. την αξιολόγηση μαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία,
 16. την ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας» και
 17. την αξιόλογη στις ξένες γλώσσες.