3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Γραμματειακή Υποστήριξη

Διαβιβαστικό 

Μετεγγραφές

Αιτήσεις Γονέων και Κηδεμόνων

Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής (προς σχολείο μετεγγραφής)

Αποστολή Ατομικού Δελτίου (έπειτα από μετεγγραφή)

Υπεύθυνη δήλωση

Για γονείς

Για εκπαιδευτικούς