3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Εθνικό Πολιτιστικό Περιεχόμενο

Περισσότερα από 430.000 τεκμήρια ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας διατίθενται πλέον στη διαδικτυακή πύλη https://t.co/jC6EiHzP1G που έχει εμπλουτιστεί με νέες συλλογές και λειτουργικότητες! Παράλληλα, 100.000 τεκμήρια έχουν ήδη ενταχθεί στη @Europeanaeu https://t.co/LOUX6yzGuy.

Ο συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr του ΕΚΤ φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία πολιτιστικών συλλογών, όπως αρχαιολογικές, λαογραφικές και ιστορικές συλλογές, αρχεία, φωτογραφικές συλλογές και συλλογές άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.