3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Έντυπα Αδειών Εκπαιδευτικών

Για τις άδειες των εκπαιδευτικών έχει εκδοθεί η εγκύκλιος με ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τόσο οι άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Το άρθρο θα ανανεώνεται με την προσθήκη νέων εντύπων. Όλα τα έντυπα είναι στη μορφή PDF.

Έντυπα για χορήγηση κανονικής άδειας

 

Έντυπα για χορήγηση αναρρωτικής άδειας