3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρώνεται  με ευθύνη  των  γονέων ? κηδεμόνων  των   μαθητών/τριων στην  αρχή  της  Α΄ Τάξης του Γυμνασίου, είναι απαραίτητο τόσο για την εγγραφή του/της μαθητή/τριας όσο και για την συμμετοχή του/της στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και έχει ισχύ για τα τρία έτη φοίτησης του/της μαθητή/τριας στο Γυμνάσιο.

Διαβάστε τη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο παλαιότερων ετών και κατεβάστε το σχετικό έγγραφο για να το προσκομίσετε συμπληρωμένο στο σχολείο.