3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Δήλωση Κηδεμονίας

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου που κατά το νέο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη, πρέπει μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο 3ο Γυμνάσιο Μίκρας έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, για να δηλώσουν ενυπογράφως ότι είναι οι νόμιμοι κηδεμόνες των μαθητών (ΠΔ 104/1979 ΦΕΚ 23 τ. Α΄ άρθρο 9 παρ. 1). Στο Ατομικό Δελτίο των μαθητών θα καταχωριστούν τα στοιχεία των κηδεμόνων τους (επώνυμα, ονόματα, επαγγέλματα) καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα σπιτιού και εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Μεταφορτώστε το έγγραφο της υπεύθυνης δήλωσης κηδεμονίας (αρχείο PDF).