3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Υπεύθυνοι/ες - Σύμβουλοι Τμημάτων

Οι υπεύθυνοι/ες - σύμβουλοι εκπαιδευτικοί ανά τμήμα για τη σχολική χρονιά 2022 - 2023 είναι οι παρακάτω:

Α1: κ. Κουγιουμτζόγλου Ε., εκπ/κός κλάδου ΠΕ02

Α2: κ. Παπακώστα Κ., εκπ/κός κλάδου ΠΕ02

Β1: κ. Γεωργιάδου Ε., αναπληρώτρια εκπ/κός κλάδου ΠΕ03

Β2: κ. Χαρπαντίδου Ε., εκπ/κός κλάδου ΠΕ11

Γ1: κ. Κατσιούλα Π., εκπ/κός κλάδου ΠΕ88.02

Γ2: κ. Χατζάκου Κ, εκπ/κός κλάδου ΠΕ01

Γ3: κ. Χρηστίδου Μ., εκπ/κός κλάδου ΠΕ02