3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Πρόσφατη νομοθεσία

 1. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5029: «Ζούμε Αρμονικά Μαζί - Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις (10 Μαρτίου 2023).

 2. Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (...) κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους (7 Σεπτεμβρίου 2022).

 3. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005). Υ.Α. Αριθμ. 106646/ΓΔ4 2 Σεπτεμβρίου 2022

 4. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων - Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων - Ενδοσχολικός Συντονιστής. Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υ.Α. Αριθμ. 45463/25-08-2022

 5. Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 (Α ́ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

 6. Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης - ΥΑ Αριθμ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021

 7. Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων - YA 108906/ΓΔ4/10-9-2021.

 8. Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων (25 Αυγούστου 2021) και Οδηγίες για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022 (Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ - 24-08-2021).

 9. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων (13 Αυγούστου 2021).

 10. Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07- 2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737) (29 Ιουλίου 2021).

 11. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4823. Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις (3 Αυγούστου 2021).

 12. Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις, Nόμος 4692/2020.

 13. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21- 5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β ́ 2005).

 14. Έκδοση, χορήγηση και ψηφιοποίηση απολυτήριων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτι- κών ή πιστοποιητικών σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων αυτών, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (7 Ιουνίου 2021).

 15. Υπουργική Απόφαση 61178/ΓΔ4/2021 - ΦΕΚ 2286/Β/1-6-2021 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005) (1 Ιουνίου 2021)

 16. Απόφαση αριθμ. 129431/ΓΔ4 Σύμβουλος Σχολικής Ζωής.

 17. Αναθέσεις μαθημάτων (4 Ιουλίου 2020).

 18. Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο (19 Ιουνίου 2020).

 19. Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης σχολικής ζωής (31 Μαΐου 2019).

 20. Καθορισμός διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης (4 Νοεμβρίου 2016) και Τροποποίηση της 172877/Δ3/17-10-2016 (ΦΕΚ 3561 Β ́) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης» (14 Φεβρουαρίου 2019).