3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Απουσίες μαθητών/τριών

Ζητήματα που αφορούν στις απουσίες των μαθητών, ρυθμίζονται από τη με αριθμό 79942/ΓΔ4/31-05-2019 υπουργική απόφαση και ειδικότερα από τα άρθρα 23 και 24.