3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

eTwinning: “Schulen in Europa (online Magazin)”

Το έργο με τίτλο: “Schulen in Europa (online Magazin)” υλοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο με τους μαθητές της Γ1 τάξης του 3 ου Γυμνασίου Μίκρας. 

Η γλώσσα υλοποίησης του έργου ήταν τα γερμανικά. Πρόκειται για ένα online περιοδικό ποικίλης ύλης, που εκδίδονταν κάθε μήνα με διαφορετικό περιεχόμενο. Οι στήλες του περιοδικού ήταν οι εξής: «Καθημερινά», «Γενικά», «Αθλητικά», «Τέχνη /πολιτισμός», «Συνταγές», «Καιρός», Αστεία/Ανέκδοτα», «Το σχολείο μου», «Το σπίτι μου», «e-Twinning», «Παραδόσεις», «Η πόλη μου», «Ωροσκόπιο», «Διασκέδαση».

Με την υλοποίηση του προγράμματος επιτεύχθηκαν οι παρακάτω στόχοι:

- Ανάπτυξη συνεργατικότητας

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων

- Ώθηση στη λήψη αποφάσεων

- Προώθηση της καινοτομίας με τη χρήση web 2.0 συνεργατικών εργαλείων

- Χρήση της ξένης γλώσσας(γερμανικά)

- Συνειδητοποίηση της σημασίας εκμάθησης ξένων γλωσσών

- Συνειδητοποίηση του «ανήκειν» στην κοινότητα της Ευρώπης

- Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της βιωματικής μάθησης

- Προώθηση της πολυπολιτισμικότητας

- Αποδοχή της διαφορετικότητας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα προταθεί για αναγνώριση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες του προγράμματος στο σχετικό λεύκωμα.