3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

eTwinning 2018 - 2019

Σκοπός του προγράμματος Schulen in Europa (online Magazin) είναι η δημιουργία ενός online μηνιαίου περιοδικού ποικίλης ύλης στο οποίο συμμετέχουν μαθητές από διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως Γερμανία, Κροατία, Πολωνία, Ισπανία, Τσεχία, Ελλάδα και Γαλλία.

Οι μαθητές καλούνται υπό τη καθοδήγηση των καθηγητών/τριών τους, να επιλέξουν κάποιο θέμα, να το επεξεργαστούν ομαδικά και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους με τη χρήση web 0.2 εργαλείων. Αναλύονται επίσης θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως έθιμα Χριστουγέννων – Πάσχα, παρουσίαση των μνημείων της πόλης, παρουσίαση διάφορων αθλημάτων κ.τ.λ. 

Οι επιμέρους στόχοι του είναι:

  • Ανάπτυξη συνεργατικότητας
  • Ώθηση στη λήψη αποφάσεων
  • Προώθηση της καινοτομίας με τη χρήση web 0.2 συνεργατικών εργαλείων
  • Χρήση της ξένης γλώσσας(γερμανικά)
  • Συνειδητοποίηση της σημασίας εκμάθησης  ξένων γλωσσών
  • Συνειδητοποίηση του «ανήκειν» στην κοινότητα της Ευρώπης
  • Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της βιωματικής μάθησης
  • Προώθηση της πολυπολιτισμικότητας
  • Αποδοχή της διαφορετικότητας