3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2017

Στις 6 Δεκεμβρίου 2001, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages), η οποία εορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου, με στόχο την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.

Σκοπός της καθιέρωσης του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών είναι :

  • Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, εάν είναι δυνατόν περισσότερων της μίας.
  • Η διατήρηση και η καλλιέργεια του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης.
  • Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών.
  • Η συμπερίληψη και λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές.

Για τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτείνεται να προσπαθήσουν να αποδώσουν ελεύθερα το νόημα μίας ή περισσοτέρων παροιμιών σε ξένη γλώσσα/ες που μαθαίνουν στο σχολείο ή /και σε άλλη/ες γλώσσα/ες που μιλούν οι ίδιοι.

Τέλος, μπορούν να αναζητήσουν παροιμίες με το ίδιο ή παρόμοιο νόημα και σε άλλη γλώσσα ή γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα.