3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Βιβλιοθήκη Πα.Μακ.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι μια σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη που στοχεύει στην προσφορά ουσιαστικού εκπαιδευτικού και πληροφοριακού έργου ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις ενός δυναμικά ανερχόμενου ακαδημαϊκού ιδρύματος, όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.