3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Μετακίνηση στην Ελβετία

Το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών της μετακίνησης στην Ελβετία για το έτος 2019 είναι διαθέσιμο σε αρχείο PDF. Οι προσφορές των γραφείων είναι οι ακόλουθες:

AirForum Travel & Congress

Mazi Travel

Zorpidis

Grecos Travel 

Το ιδιωτικό συμφωνητικό είναι επίσης διαθέσιμο.