3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο

Προς έναν επανακαθορισμό της παιδαγωγικής σχέσης: ο διαδραστικός ρόλος του εκπαιδευτικού, Ελένη Γεωργουλοπούλου, Εκπαιδευτικός ∆.Ε.

Διαβάστε το άρθρο (αρχείο .pdf)